Jozefinska cesta 89, Duga Resa dvd.duga-resa@193.vzkz.hr 047/841-086

U slučaju požara

∙ Pokušajte pogasiti požar aparatima ili priručnim sredstvima, ne ugrožavajući svoju sigurnost.

POZOVITE VATROGASCE NA BROJ 193 ILI ŽURNI POZIV ZA POMOĆ 112.

Upotrijebite aparat za početno gašenje požara i gasite požar samo ako ne ugrožavate sebe i druge.

∙ Imajte na umu da ćete moći pogasiti samo male požare u početnoj fazi. Ukoliko je požar u razbuktanoj fazi, toplina i produkti izgaranja onemogućavaju pristup.

∙ Pokrenite evakuaciju ljudi na siguran način i najkraćim putem.

∙ Ne ulazite u stubište ako je ispunjeno dimom i ne koristite se dizalom, ne udišite produkte izgaranja.

∙ Držite se što niže podu. Temperatura je viša u gornjim dijelovima prostorije, gdje je i više produkata izgaranja, odnosno vrućeg dima.

∙ Zatražite pomoć susjeda ili prolaznika.

∙ Moguće posljedice događaja ne treba podcjenjivati niti precjenjivati. Djelujte tako da sprječavate paniku.

∙ Ako poradi zadimljenosti ne možete izaći iz građevine, zatvorite sve prozore i vrata da biste spriječili ulazak dima u Vaše prostore. Ako ste u stanu čekajte vatrogasce na prozoru kako bi Vas vidjeli. Vatrogasna vozila namijenjena su i za spašavanje s visina.

∙ Ako je moguće pobrinite se da netko sačeka vatrogasce na ulazu u objekt i zapovjedniku postrojbe prenese bitne informacije.

 

SLIJEDITE UPUTE VATROGASCA!

∙ Ukoliko je to moguće, pobrinite se za očuvanje tragova nesreće – požara. Namjerno uništavanje ili prikrivanje tragova može se tretirati kao kazneno djelo.

∙ Ako se nalazite ispred prostorije unutar koje je požar u fazi tinjanja već duže vrijeme, ne otvarajte naglo vrata. U takvim uvjetima može doći do naglog paljenja vrućih produkata izgaranja!

Gašenje prepustite vatrogascima.

 

Kako dojaviti požar:

POZOVITE VATROGASCE NA BROJ 193 ILI ŽURNI POZIV ZA POMOĆ 112.

  1. Govorite polako i razgovjetno, što se dogodilo i jesu li ljudi u opasnosti.
  2. Navedite točnu adresu mjesta nesreće i osobno dočekajte pomoć ako je moguće.
  3. Budite spremni dati daljnje informacije i osobne podatke (ime i prezime).
  4. Završite razgovor kada Vam služba koju ste kontaktirali to dozvoli.
  5. Ne telefonirajte na liniji dok ne dođe pomoć. Služba koju ste kontaktirali možda treba daljnje informacije.
  6. Zatražite savjet što učiniti ukoliko ste u nedoumici.

Detaljne smjernice su objavljene na službenim stranicama Državne uprave za zaštitu i spašavanje: http://duzs.hr/download/upute_za_gradane/uputezagradjane-pozari1.pdf