Jozefinska cesta 89, Duga Resa dvd.duga-resa@193.vzkz.hr 047/841-086

Susreti PGD Črnomelj, DVD Popovača i Duga Resa

Dana 15.06.2019. su održanu tradiconalni susreti Društava PGD Črnomelj (Slovenija), DVD Popovača i Duga Resa u Dugoj Resi, gdje smo bili domaćini.

Ugostili smo prijatelje, te za njih organizirali rafting po rijeci Mrežnici od Mihalić selo do Duge Rese.