Jozefinska cesta 89, Duga Resa dvd.duga-resa@193.vzkz.hr 047/841-086

Sprječavanje požara

Bolje spriječiti nego gasiti!

Veliki postotak požara, eksplozija i drugih nesreća čije posljedice saniraju vatrogasci, rezultat su ljudske pogrješke, nemara ili nepažnje. Većina takvih događaja se može pravovremeno spriječiti povećanjem pozornosti i provođenjem određenih preventivnih mjera. Takvim djelovanjem mogu se spriječiti nesreće u kućanstvima, na radnim mjestima, pri obavljanju poljoprivrednih radova. Implementacijom preventivnih mjera sprječavamo nesreće, čuvamo imovinu i, u konačnici, spašavamo ljudske živote.

Preventivne mjere zaštite od požara su skup mjera i radnji koje čovjek treba poduzeti da ne dođe do požara, a neke od njih su sljedeće:

 • U stanu, podrumu ili na tavanu ne držite zapaljive i eksplozivne tvari u nedozvoljenim količinama.
 • Redovno održavajte sve vrste peći u ispravnom stanju i propisno ih priključite na dimovodne kanale koji moraju biti nepropusni za plinove i iskre.
 • Redovito čišćenje dimnjaka smanjuje opasnost za nastajanje požara i eksplozije.
 • Održavajte električne i plinske instalacije u ispravnom stanju.
 • Ne bacajte vrući pepeo sa žeravicom i opuške u posude koje se mogu zapaliti.
 • Ne pušite u krevetu, ne bacajte opuške i šibice ako ih niste unaprijed ugasili.
 • Ukoliko osjećate miris plina po dolasku u stan ne palite svjetlo ili šibice već zatvorite dovod plina i provjetrite prostoriju otvaranjem vrata i prozora.
 • Televizor u stanu držite na mjestu kod kojeg postoji mogućnost provjetravanja jer se za vrijeme korištenja ugrijava.
 • Ne sušite meso na tavanu već u posebno sagrađenim prostorima-objektima i ne blizu gospodarskim objektima.
 • Ne palite otvorenu vatru u blizini objekta naročito za vrijeme vjetrovitog vremena.
 • Za vrijeme paljenja smeća udaljenost od objekta mora biti 20 metara, a kod paljenja osigurajte sredstva za početno gašenje. Po završetku ugasite svaki žar.
 • Stogovi sijena, slame te kukuruzovine moraju biti udaljeni od građevinskih objekata najmanje 15 metara.
 • Redovito održavajte pristup hidrantu ispred svoje kuće jer Vama će najprije trebati.
 • Ne dozvolite da se djeca igraju šibicama.
 • Ne krpajte osigurače jer pogoduju izbijanju požara u električnoj instalaciji.
 • Nezaštićena rasvjetna tijela i dotrajala električna instalacija po gospodarskim objektima mogu biti uzročnik požara.
 • Nabavite aparat za gašenje požara prahom (S-6) za gašenje početnih požara.
 • Uključite jednu osobu Vašeg domaćinstva u vatrogasno društvo kako bi protupožarna preventiva postala sastavni dio Vašeg domaćinstva.

 

Detaljne smjernice za prevenciju požara su objavljene na službenim stranicama Hrvatske vatrogasne zajednice:  http://www.hvz.hr/