Jozefinska cesta 89, Duga Resa dvd.duga-resa@193.vzkz.hr 047/841-086

Požar otvorenog prostora Mrežnički novaki

Požar otvorenog prostora Mrežnički novaki

DVD Duga Resa-1 vozilo i 3 vatrogasca, DVD Belavići