Jozefinska cesta 89, Duga Resa dvd.duga-resa@193.vzkz.hr 047/841-086

POVIJEST

U SLUŽBI GRADA I DOMOVINE OD 1934. GODINE

Početci vatrogastva na dugoreškom području sežu u 19. stoljeće kada je 1. ožujka 1885. godine osnovano Industrijsko dobrovoljno vatrogasno društvo u skladu s dugom i bogatom tradicijom dobrovoljnog vatrogastva u hrvatskim zemljama. Osnivanje tog društva preklapa se s razvojem industrijske proizvodnje u Dugoj Resi koja je bila preduvjet za naglo povećanje broja stanovnika i gradnju radničkih naselja i zgrada koje su nažalost bile podložne brojnim požarima.

Današnje dobrovoljno vatrogasno društvo Duga Resa osnovano je 28. siječnja 1934. godine zaslugom skupine naprednih mještana. Prvi odbor koji je izabran na osnivačkoj skupštini činili su:

  • Mijo Brozović, predsjednik
  • Florijan Čulig, zapovjednik
  • Nikola Borovac, podzapovjednik
  • Branko Blažević, tajnik
  • Janko Petrak, predstavnik Općine
  • dr. Alberto Longino, liječnik čete
  • Ivan Ranbusek, spremištar.

Rad Društva, zbog različitih uvjeta i društveno-povijesnih okolnosti može se podijeliti na tri razdoblja:

  1. Od osnutka Društva do početka Drugog svjetskog rata
  2. Društvo u ratnim i poratnim prilikama
  3. Društvo u Domovinskom ratu te suvremeno doba u Republici Hrvatskoj

Prvo razdoblje Društva od početka pa do nesretnog Drugog svjetskog rata je razdoblje predradnji i polaganja kamena temeljca za budući rad. Dvadesetak zaslužnih dugoreških intelektualaca, obrtnika, trgovaca, poljoprivrednika i radnika zaslužni su za pomaganje Društva većim novčanim sredstvima kako bi se ono moglo postaviti na zdrave noge te krenuti s djelovanjem u službi zajednice. Uz neumorni rad utemeljitelja i članova te pomoć mještana Društvo je postiglo prve uspjehe. Jedna od najaktivnijih godina bila je 1938. kada su dugoreški vatrogasci između ostalih intervencija gasili i veliki požar u tvornici pamuka te za svoje napore bili nagrađeni s 20 000 dinara kojima su pridodali još 7000 te tim sredstvima osnovali svoju limenu glazbu pod upravljanjem kapelnika De Rusija. Glazba je djelovala do Drugog svjetskog rata.

Rat i neposredno poraće su donijeli nove neprilike te osipanje članstva koje se našlo zahvaćeno ratnim vihorima. Posebno je nesretno uništenje velikog dijela spisa Društva radi čega su brojne akcije ostale nezabilježene.

U razdoblju nakon završetka rata i smirivanja stanja u zemlji izgrađen je vatrogasni dom te je djelovanje Društva dobilo novi zamah. Nabavljena je nova oprema, auto-cisterna, agregat, otvorena i automehaničarska radionica, a 1981. godine, uz pomoć šire društvene zajednice nabavlja se i novo FAP kombinirano vozilo velike vrijednosti. Također je otvorena i vlastita točionica pića te se Društvo djelatno uključuje u društveni život Duge Rese zauzimajući važno i nezamjenjivo mjesto. Naglasak se stavlja na stručno osposobljavanje te razne tečajeve kako bi se spremnost vatrogasaca podignula na najvišu moguću razinu. Odgojni element je također naglašen budući da Društvo radi na obrazovanju pučanstva o sprječavanju i prevenciji požara. Uz protupožarne djelatnosti, dugoreški vatrogasci obavljaju i niz drugih akcija poput dostavljanja vode sušom pogođenim područjima. Akcije uključuju i pomoć ostalim pogođenim dijelovima Hrvatske pa tako članovi Društva sudjeluju u pomaganju Zagrepčanima za vrijeme velike poplave 1964. godine.

Na području Duge Rese tada se osnivaju i nove vatrogasne postrojbe te vatrogasna djelatnost postaje sve življa i aktivnija. 31. svibnja 1976. godine potpisuje se povelja o bratimljenju sa slovenskim Gasilskim društvom Črnomelj što je nastavak prijateljstva hrvatskih i slovenskih vatrogasaca još iz predratnih vremena. Nastavak na plodnu suradnju s drugim hrvatskim i slovenskim društvima bilo je potpisivanje Povelje o prijateljskoj suradnji između vatrogasnih društava iz Črnomlja, Duge Rese, Otočca, Senja i Slunja 30. lipnja 1985. godine.

1988. godine osniva se vatrogasno odjeljenje Dobrovoljnog vatrogasnog društva Duga Resa – „V rajon“ za potrebe Mjesne zajednice „V rajon“.

Devedesetih godina 20.-og stoljeća Društvo ulazi u novu fazu djelovanja kada se je potrebno prilagoditi novim okolnostima pa se tako automehaničarska radionica i točionica pića iznajmljuju privatnim poduzetnicima.

Članovi Društva dali su svoj nesebični obol u Domovinskom obrambeno-oslobodilačkom ratu sudjelujući u obrani svoga grada te stvaranju hrvatske državnosti i neovisnosti. Prilikom napada na Dugu Resu, 4. listopada 1991. godine došlo je do požara u Pamučnoj industriji „Duga Resa“. Za vrijeme gašenja požara na vatrogasce je otvorena puščana paljba od strane neprijatelja.

Posebni uvjeti rada u ratnim godinama zahtijevali su dodatni rad i angažman svih vatrogasaca. U tadašnjem Vatrogasnom savezu Općine Duga Resa osnovano je Ratno zapovjedništvo čiji je osnovni zadatak bila organizacija i koordinacija rada onih vatrogasaca koji nisu bili uključeni u oružanu obranu domovine. Vodeći se plemenitim idealima nesebičnog pomaganja zajednici i narodu, dugoreški vatrogasci su svoje napore ugradili u temelje suverene hrvatske države. Posebno je bitno spomenuti izvrsnu suradnju s Hrvatskom vojskom u najzahtjevnijim zadatcima osiguravanja imovine i života naših građana.

Po uspješnoj obrani i završetku rata nakon Vojno-redarstvene operacije Oluja, Društvo se posvećuje suvremenim izazovima te dobiva novi zamah u svome djelovanju, a 20. veljače 1999. se pobratimljuje s Dobrovoljnim vatrogasnim društvom iz Popovače.

1994. i 2004. godine obilježene su šezdeseta i sedamdeseta obljetnica osnutka Društva prilikom kojih su izdane i prigodne brošure.

Kroz svo razdoblje svoga djelovanja DVD Duga Resa bilo je nositelj vatrogasne obrane te svih akcija pomaganja u Dugoj Resi kao i društvenog života građana. Svoj opstanak, razvoj i uspjehe ponajviše može zahvaliti neumornom radu i trudu svojih članova kao i pomoći svih mještana Duge Rese, ali i uspješnoj suradnji s ostalim vatrogasnim društvima s dugoreškog i karlovačkog područja. Time se potvrđuje činjenica da je osnovica društvenog razvoja i sigurnosti međusobna solidarnost i nesebično pomaganje.

Pozivajući se na bogato iskustvo, Društvo se u 21. stoljeću i dalje razvija u skladu s novim vremenima te je spremno uvijek biti na usluzi svakome kome je pomoć potrebna, a napose svome voljenome gradu i domovini.