Jozefinska cesta 89, Duga Resa dvd.duga-resa@193.vzkz.hr 047/841-086

Čuvanje Isusovog groba

Tradicionalno čuvanje Isusovog groba u Crkvi Sv. Antuna Padovanskog u Dugoj Resi zajedno sa članovima DVD-a Stara sela.

Sudjelovalo je 11 članova Društva.